2811116279,6980609403 Προμηθέα 11, Ηράκλειο vardalaxakhs22@gmail.com

Θερμοϋδραυλικές Εγκαταστάσεις Ηράκλειο Κρήτη - Βαρδαλαχάκης Γιώργος 1

Θερμοϋδραυλικές Εγκαταστάσεις Ηράκλειο Κρήτη - Βαρδαλαχάκης Γιώργος 2

Θερμοϋδραυλικές Εγκαταστάσεις Ηράκλειο Κρήτη - Βαρδαλαχάκης Γιώργος 3